Vi har frågor kring själva upphandlingen (exempelvis krav på leverantören eller kravspecifikationen), hur ställer vi dessa?

Frågor, begäran om ett förtydligande eller en komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom TendSign. Anledningen varför vi inte accepterar frågor via mejl är att det finns risk att mejl kan fastna i skräppost-filtret eller att de helt enkelt missas. Inköpscentralen lämnar alltid eventuella förtydliganden eller kompletteringar till förfrågningsunderlaget genom TendSign. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad.