Vilka skyldigheter har jag som anbudsgivare och som ramavtalsleverantör?

Som anbudsgivare är ditt anbud är bindande och du kan inte ta tillbaka anbudet när sista anbudsdag har passerat. Det du svarar på måste du uppfylla under hela avtalsperioden. Vissa parametrar kan du ändra under tiden, som exempelvis årlig prisjustering. Du måste lämna in försäljningsrapport till oss varje månad (ligger till grund för den administrativa avgiften ni ska betala), följa lagar och förordningar, hålla justa arbetsvillkor och följa de miljökrav på material som vi och kunderna begär med mera.