Vad menas med att en upphandling är annonserad?

Syftet med annonseringen är att informera om en pågående upphandling. På så sätt skapas intresse bland tänkbara leverantörer för att delta i upphandlingen och lämna anbud (offert).