Delområde 2 - Executive search – Branschspecifik indelning

Delområde 2 omfattar Executive search för tillsättning av roller där ni har svårt att nå personer med rätt kompetens för en viss roll genom att enbart utannonsera rollen.

Aktuella kandidater är vanligtvis inte aktivt arbetssökande. Till Executive search genomförs en djupgående analys av aktuell roll. Antagna leverantörer använder sig av omfattande nätverk i kombination med searcharbete för att hitta rätt kandidat.

Indelning

 • a - Ekonomi/finans/juridik/HR/administration/kommunikation/information
 • b - IT
 • c - Teknik/engineering/tillväxt/stadsbyggnad/fastighet/energi
 • d - Skola och förskola

Ni kan avropa följande tjänster från ramavtalet

 • Hel rekryteringsprocess
 • Förkortad rekryteringsprocess – moment 1 – 6 av en hel rekryteringsprocess
 • Bakgrundskontroll
  • Bas - Personalia, Ekonomi, Juridiska spörsmål, CV, Referenser, Bolagsengagemang
  • Extra - Personalia, Ekonomi, Juridiska spörsmål, CV, Referenser, Bolagsengagemang, Närståendekrets, Media och Internet

En hel rekryteringsprocess innehåller följande moment

 1. Uppstartsmöte inklusive upprättande av tidplan
 2. Behovsanalys och framtagande av kravprofil
 3. Annonsutformning, rådgivning kring relevanta annonseringskanaler samt annonsering
 4. Executive search
 5. Urval av kandidater
 6. Genomförande av kandidatintervju och presentation av kandidater
 7. Genomförande av tester
 8. Referenstagning och slutlig avstämning
 9. Uppföljning av uppdraget

En mer utförlig beskrivning av ramavtalets omfattning framgår av kravspecifikationen (kapitel 5 i förfrågningsunderlaget - länk till TendSign finns under fliken leverantörer på ramavtalets huvudsida).

Avropsordning

Vid avrop gäller förnyad konkurrensutsättning. För stöd vid avrop från ramavtalet se Avropsvägledning - Delområde 2 nedan.

Respektive branschområde är uppdelat i 21 geografiska områden efter Sveriges län. Ni avropar från det geografiska område där ni har ert säte.

 1. Stockholms län
 2. Uppsala län
 3. Södermanlands län
 4. Östergötlands län
 5. Örebro län
 6. Västmanlands län
 7. Jönköpings län
 8. Kronobergs län
 9. Kalmar län
 10. Gotlands län
 11. Blekinge län
 12. Skåne län
 13. Hallands län
 14. Västra Götalands län
 15. Värmlands län
 16. Dalarnas län
 17. Gävleborgs län
 18. Västernorrlands län
 19. Jämtlands län
 20. Västerbottens län
 21. Norrbottens län

Länkar för mer information delområde 2: