Hur kommer SKR och Inköpscentralen hjälpa kommunerna att använda ramavtalen?

Det finns ett avropsstöd som beskriver hur avtalen används steg för steg. Avropsstödet planeras att utvecklas närmaste tiden med utförligare mallar för bland annat förnyad konkurrensutsättning och ett kalkylstöd avseende investeringen.