Hur många nya bostäder kan det bli tal om?

Utifrån det intresse som kommunerna har visat när vi har frågat dem så uppskattar vi att det handlar om uppemot 10 000 lägenheter under en fyraårsperiod. Då räknar vi också in de högre flerbostadshusen som byggs enligt det kommande upphandlingsavtalet B. Det blir dock färre lägenheter de första åren innan allt har kommit igång. Om avtalet förlängs till att gälla i sex år tror vi att det kan handla om närmare 15 000 lägenheter under den perioden.