I avtal B, de högre husen, varför blev det just Lindbäcks Bygg och NCC?

För att de lämnade de bästa anbuden enligt de sex olika tilldelningskriterier som vi hade fastställt. De tre tyngsta kriterierna var pris, arkitektonisk utformning samt flexibilitet inom byggsystemet.