När kommer det första huset enligt det här avtalet vara klart för inflyttning?

Vi hoppas på i slutet av 2017. Enligt upphandlingen ska det ta max 8 månader att färdigställa ett sådant här hus inom del A, från startbesked till nyckelfärdigt hus. Och två av leverantörerna inom del A, BoKlok och NCC, har lovat att det kommer ta max fem månader att få husen klara. Då ingår även grunden men inte schaktarbetena.