Vad är en nationell inköpscentral?

Adda inköpscentral AB, Inköpscentralen, är en nationell inköpscentral. Det innebär att vi upphandlar ramavtal som i sin tur är avsedda att användas av andra upphandlande myndigheter. Dessa upphandlande myndigheter är framför allt kommuner, landsting och regioner samt deras bolag men detta ramavtal omfattar även ett antal statliga aktörer. Upphandlingen sker i Inköpscentralens eget namn vilket innebär att Inköpscentralen ansvarar för upphandlingen och att ramavtalet tecknas mellan utvalda leverantörer och Inköpscentralen.