Vad har ni ställt för miljökrav?

Upphandlingen är en funktionsupphandling där kraven har utryckts i termer som nivåer och föreskrifter som ska följas och inte att material eller system har specificerats vilket är vanligt i andra upphandlingar.

I upphandlingen har bland annat ställts krav på en maximal energiförbrukning, som för referensorten Enköping är ca 85 procent av maximal tillåten förbrukning i byggreglerna för del A och ca 80 procent för del B.

Vidare har i tilldelningskriterierna bland annat premierats loggbok miljö och möjlighet till miljömärkning enligt Svanen eller Miljöbyggnad Silver.

I upphandlingen finns även med att leverantörerna och Inköpscentralen ska identifiera och årligen följa upp tre olika miljömål.

Vidare finns det olika typer av krav på entreprenaderna bland annat avseende källsortering, materialdokumentation.