Vad innebär standardgrund?

Det innebär komplett grund inklusive återfyllning från en packad markbädd. Med packad markbädd avses en plan yta med tillräcklig bärförmåga att bära huset.

I priset för standardgrund ingår exempelvis inte pålning, utökat radonskydd eller skydd mot hög grundvattennivå.

I priset för standardgrunden ingår inte heller schakt och eventuella sprängningsarbeten. Dessa arbeten kan mot tillägg köpas av leverantören om så önskas.