Vad kostar husen i del A resp B?

Husen inom del A kostar från ca 16 000 kr exkl moms/BOA1 inklusive standardgrund. Husen inom del B kostar från ca 17 000 kr exkl moms/BOA inklusive standardgrund. Till det tillkommer kostnad för bland annat markinköp, mark- och trädgårdsarbeten, bygglov, anslutningsavgifter samt eventuella komplementbyggnader som exempelvis carport.

Mark- och trädgårdsarbeten samt komplementbyggnader kan mot tillägg köpas av leverantören om så önskas.

1 Bruksarea för utrymmen helt eller delvis ovan mark inrättade för boende (m²). Arean avgränsas av omslutande väggars insidor. Viss del av tjocka innerväggar och schakt räknas bort.