Vilka effekter kan upphandlingen tänkas få för byggbranschen i stort?

Vi hoppas att detta kan bidra till utvecklingen av bättre produkter och snabbare byggande, till lägre kostnader. Erfarenheter har visat att ramavtal generellt kan vara en stark drivkraft för produktutveckling. I bästa fall har vi kunnat bidra till att öka produktionskapaciteten av flerbostadshus och öppnat upp ett sedan länge saknat affärssegment/marknadsområde som avser produktion av hus innehållande lägenheter som riktar sig till hushåll med normala inkomster.