Är konceptförskolorna miljömärkta?

Generellt har det ställts höga krav på konceptförskolorna i upphandlingen, särskilt när det gäller energiförbrukning och på miljöegenskaper för ingående material.

Det finns många olika miljömärkningar och certifieringar. Det är möjligt att konceptförskolorna uppfyller kraven för Svanen-märkning eller Miljöbyggnad Silver. Ofta kan det behövas vissa anpassningar, tex gällande kraven på dagsljus eller ljud för att konceptförskolan ska uppfylla kraven på en viss märkning eller certifiering. Den typen av ändringar är möjliga att köpa till av ramavtalsleverantörerna.