Går det att hyra en förskola via ramavtalet?

Detta ramavtal omfattar inte hyra utan köp av byggentreprenader avseende förskolebyggnader.

Det är emellertid möjligt att använda ramavtalet vid en hyressituation om den upphandlande myndigheten avropar byggentreprenadkontraktet från avtalet och kontraktet därefter överlåts på en hyresvärd. Hyreskontraktet behöver då inte upphandlas enligt LOU eftersom det är undantaget LOUs tillämpningsområde, utan upphandlingsplikten uppfylls genom att ett avrop görs från ramavtalet som är upphandlat enligt LOU. Kontrakten inom detta ramavtal är möjliga att överlåta om parterna är med på det.

Har man ett tillfälligt behov är det däremot möjligt att hyra en förskola via Inköpscentralens avtal Hyresmoduler.