Hur mycket kan en konceptförskola förändras?

Konceptförskolorna kan framför allt ändras avseende exteriör där olika fasader och tak är möjliga. Konceptförskolorna kan även ofta spegelvändas och vridas. Inom konceptförskolorna kan installationer förändras, solceller, larm och IT-installationer kan köpas till och storköket kan planeras om. Även mindre planlösningsförändringar kan göras. Med mindre planlösningsförändringar avses exempelvis flytt av väggar och dörrar med byggnadens grundläggande struktur oförändrad. Se även bilaga 03, blad Förutsättningar prissättning för mer information.

Önskas större förändringar finns möjlighet att inom ramavtalet göra en förnyad konkurrensutsättning.