Vad är standardgrund?

Standardgrund är den grund som ingår i det fasta priset för en konceptförskola. Med standardgrund avses färdigställande av grund från plan packad markbädd (300 kPa) med ett ovanpåliggande dränerande gruslager med mått enligt uppgift från ramavtalsleverantören. Vid markbädd finns servis för el, vatten, avlopp och ev dagvatten/IT avsatt. I åtagandet ingår all erforderligt arbete med grundläggning med undantag för dränering, dagvattenrör, återfyllning. I åtagandet ingår att dra ner avvattningar från stuprör och liknande till horisontella dagvattenrör. De flesta konceptförskolor utförs med platta på mark medan ett par har varmgrund. Standardgrunden ska vara en radonskyddande konstruktion och kunna användas där radonhalten i markluft är 50 kBq/m3 eller lägre.

Vid sämre markförhållande kan annan grundkonstruktion behövas och sådan är möjlig att köpa av ramavtalsleverantören.