Vad gäller för leverantörer som befinner sig i våra lokaler?

De förhållningsregler som gäller på en arbetsplats gäller även för externa besökare. Det är alltså arbetsplatsens eller företagets regler som gäller när ramavtalsleverantörer befinner sig i företagets lokaler.