Har ni fått information från någon leverantör om att den ställer in leveranser på grund av coronautbrottet?

Per den 13 mars 2020 har vi fått information om leveransförseningar eller risk för leveransförseningar på några av våra ramavtal. Vi uppdaterar löpande vår samlingssida om coronautbrottet och hur det påverkar våra leverantörers möjlighet att leverera varor och tjänster.