Hur säkrar ni upp ”leveransförmågan” i er egen organisation, i fall vi behöver stöd och hjälp med att använda era ramavtal under tiden som coronautbrottet varar?

Vi har antagit kontinuitetsplaner för hela vår verksamhet för att den ska fortsätta fungera så bra som möjligt under den närmaste tiden. Rent praktiskt innebär det att vidta olika åtgärder för att förhindra smittspridning bland våra anställda, som till exempel att ställa in möten och resor samt ge våra medarbetare möjlighet att jobba på distans. Vi följer också noggrant den information och de rekommendationer som våra myndigheter går ut med, till exempel Folkhälsomyndighetens råd. Vi rekommenderar alla organisationer att göra detsamma.