Utgör coronautbrottet en force majeure-situation?

Det är tänkbart att coronautbrottet kan utgöra force majeure. Men om det är så måste bedömas i det enskilda fallet. Leveransvillkoren kan skilja sig åt mellan våra ramavtal. De varor och tjänster som ska levereras är också av olika slag och olika branscher och marknader påverkas dessutom olika mycket av det pågående utbrottet. Vi kan därför tyvärr inte ge ett generellt svar på frågan om coronautbrottet utgör force majeure eller inte.