Hur justeras projektet om?

Den nya upphandlingen kommer att baseras på det ursprungliga förfrågningsunderlaget och endast paketeras om/revideras för att bli mer attraktivt för fler leverantörer utan att tappa fokus på kommunernas behov.

Detta skiljer det nya förfrågningsunderlaget mot det gamla:

  • Den tidigare kopplingen till informationsförsörjningstjänsten knoppas av från projektet och ingår inte i den kommande upphandlingen.
  • Den nya upphandling genomförs i öppet förfarande, inte konkurrenspräglad dialog.
  • Den nya upphandlingen kommer att ha en förändrad affärsmodell.
  • Användningsområdena hos de upphandlande myndigheterna och därmed affärsmöjligheterna kommer att utökas för att attrahera fler leverantörer.