Kan leverantörerna leverera till alla kommuner på en gång?

Om alla kommuner avropar samtidigt kommer det antagligen bli svårt för leverantörerna att tillgodose alla behov samtidigt. För att kunna avropa snabbt och införa boknings- och bidragslösningarna krävs det att ni är förberedda. Därför tror vi att det blir pilotkommunerna som kommer att avropa först eftersom de har fått stödmaterial i förväg kring hur de kan förbereda sin organisation för ett införande.

Ovanstående fråga är inte ett unikt problem/orosmoln för detta projekt utan gäller alla ramavtal. Om alla kommuner avropar samtidigt kommer leverantörerna ha svårt att kunna leverera till alla samtidigt, oavsett ramavtal.