När går det att göra avrop på ramavtalet?

Från och med den 1 september kommer det vara möjligt att avropa från ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrenssättning och varje kommun behöver säkerställa att avropet speglar egna förutsättningar och behov. Avtalen kommer att gälla i två år med möjlighet till förlängning i maximalt två år till.