Vad behöver vi tänka på inför avrop?(2)

Inför varje avrop kommer varje upphandlande myndighet behöva precisera sina behov. Det som ramavtalet kommer att leverera är leverantörer som kan ta fram en molntjänst baserade på gemensamma krav som pilotkommunerna har jobbat fram.

Ni måste sedan, i ert avrop, precisera era kommunspecifika behov så att ”tjänsten” passar er kommun, dvs omfattar era processer, era lokaler och era regelverk. Även systemintegrationer varierar från kommun till kommun och behöver preciseras. Projektet kommer att ta fram ett avropsstöd som ni kan ta hjälp av.