Vad har jag medfinansierat?

Genom att vara en del av projektet Bokning och Bidrag har du medfinansierat (crowdfundat) ett upphandlingsprojekt, och du får möjlighet att avropa tjänster för boknings- och bidragslösningar samt ta del av det stöd som projektet skapar för införandet. Du har inte köpt en färdig lösning.