Vad kommer det att kosta?

I dagsläget är det svårt att säga exakt vad det blir för kostnad. Det kommer att variera beroende på varje kommuns förutsättningar och behov. Men dessa huvudkostnader kommer tjänsten att medföra:

  • Kostnader för tjänsten (motsvarande månadskostnad/licenskostnader)
  • Kostnader för avrop (kartläggning, kravanalys, med mera)
  • Kostnader för etablering (konfiguration och integration)
  • Kostnader för förvaltning

Det kan även tillkomma kostnader för full funktionalitet enligt specifikt behov.