Vi är en liten kommun som inte har så stora behov av att precisera ramavtalskraven, vad ska vi tänka på?

Kommunernas behov skiljer sig mycket åt och många mindre kommuner kommer att ha ganska få behov som de anser att de behöver precisera utan känner snarare att de vill köpa en ”färdig lösning”. Viss information behöver leverantörerna oavsett hur litet behovet är och det går att sammanfatta i nedan punkter.

 • Kort behovs- och verksamhetsbeskrivning – Ett tips är att använda mallen Mall – Verksamhetsbeskrivning i avropsstödet
 • Behöver lösningen integreras med andra system, såsom ekonomi- eller låssystem?
 • Information om eventuella migreringsarbeten som behöver göras
 • Tidplan, t ex
  • När önskar ni kunna gå i skarp drift med bokningar i systemet?
  • När önskar ni kunna gå i skarp drift med bidragsansökningar
 • Övriga eventuella preciseringar av ramavtalskrav
 • Hur lång kontraktstid tänker ni er?
 • Begäran om priser för de tre posterna:
  • Etableringskostnad
  • Löpande kostnader för tjänsten
  • Konsulttjänster (de konsulttjänster och kompetensnivåer som ni anser att ni behöver)

Vi rekommenderar att ni läser vägledningsdokumenten och använder er av mallarna som ni hittar under rubriken 3. Avropsarbete på hemsidan.