Hur avropar man om är en region och har behov av tjänster i flera kommuner?

Beställarna ska i en sådan situation avropa inom den kommun som tjänsten ska utföras, dvs. avropa tjänster för varje objekt som finns i respektive kommun. Till exempel om en beställare vill avropa bevakningstjänster för flera sjukhus över flera kommuner, ska beställaren genomföra ett avrop per kommun.