Hur fungerar viktningen i avropsvägledningens Mall, Prisbilagan? Är det i % eller kronor? Vilken enhet avses i viktningen?

När man ska utvärdera priser är det viktigt att man viktar de olika priserna på ett sådant sätt att det representerar verkligheten på bästa sätt. Beställaren kan ange olika faktorer som priserna kommer beräknas på för att få fram ett anbudspris. Beställaren får på så sätt dels en indikation för vilka priser som är viktiga, dels en konkurrensutsättning som medför att beställaren antar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Det framgår av Mall, Prisbilaga vilken enhet varje tjänst ska anges i. Titta gärna under ”enhet” där framgår om det ska vara styck, månad eller timmar. Det är alltså inte procentenheter eller kronor.

Nedan anges ett exempel på hur en tjänst ska viktas. I detta fall har beställaren behov av att ha en ordningsvakt på heltid, schemalagda timmar, som ska sträcka sig över ett år. Behovet av de schemalagda timmarna är 1 600 timmar per år. Viktningen blir då 1 600 timmar. Leverantören lämnar i ett timpris i den blåa rutan. Timpriset multipliceras med viktningen och utgör summa efter viktning.

image.png