Kan man avropa tjänster inom flera anbudsområden i samma avrop?

Nej, eftersom det är olika leverantörer som är antagna inom olika anbudsområden. Det innebär att beställare som har behov att avropa tjänster inom olika anbudsområden (t.ex. larmcentral och bevakning) behöver genomföra separata avrop.