Vad kan vi inte avropa?

Ramavtalet omfattar inte säkerhetsteknik eller säkerhetsutrustning, och inte heller parkeringsvakter. För säkerhetsteknik eller säkerhetsutrustning håller Inköpscentralen på att ta fram ett nytt ramavtal benämnt Säkerhetsteknik 2020.