FAQ järnhandelsvaror 2018

Vanliga frågor

Vilka leveranstider gäller? Kan jag begära vite om artikeln inte finns på lager?

Generellt ska lagervaror finnas inne, men om så inte är fallet och leverantören har skickat ett leveransbesked/orderbekräftelse med leveranstid angiven och du trots det inte kan hämta varan det angivna datumet, då kan du begära vite. Se leveransvillkor nedan.

Behöver varje förvaltning anmäla att de ansluter sig till ramavtalet?

Nej, det räcker med en anmälan som även anger vilka förvaltningar/avdelningar som ingår under organisationsnumret och som ska kunna avropa varor.

Vilka dokument gäller endast e-handel/webbutik?

Bilaga 07 Villkor för E-handel är för information.

Leverantöruppgift Ahlsell är redan ifylld och här ser kund vem man ska skicka beställningen till. Det är viktigt att man som kund fyller i dokumentet E-handel – Beställarens uppgifter.

Vid frågor, kontakta Karl-Johan Hübinette 070 190 43 13, karl-johan.hubinette@ahlsell.se

Vilka alternativ finns för e-handel?

Det finns tre alternativ:

  • E-prislista
  • Punch outlösning
  • Webbutik

Behöver man skriva kontrakt?

Upphandlande myndighet har möjlighet att teckna kontrakt om de önskar, men ramavtalen ställer inte krav på att det görs. Kontraktsmall finns inte för detta avtal. Upphandlande myndighet har möjlighet att teckna kontrakt om de så vill om det till exempel gäller ett avrop för större värde eller avropet gäller fasta leveransplaner av artikel/artiklar för en fastställd period.

När får jag gå till nästa leverantör i rangordningen?

Vid miljömässiga skäl, det vill säga om leverantör nr 2 ligger närmare dig än vad leverantör nr 1 gör. Eller om du till exempel ska köpa 3 artiklar, men leverantör nr 1 bara har 2 artiklar inne och du inte kan vänta. Eller om leverantör nr 1 inte har just den billiga skruvdragaren som du önskar beställa och det är säkerställt att den inte heller ska ingå i deras sortiment, då får du gå till leverantör nr 2.

Om jag vill få möjlighet att köpa från butik inom länet istället för inom kommunen, går det bra?

Nej, på grund av att grundförutsättningen i upphandlingen var två anbudsområden, E-handel/webbutik samt fysisk butik, och det är så leverantörerna har lämnat sina anbud.

Om jag inte har någon fysisk butik i min kommun, får jag då köpa från butik i grannkommunen?

Nej, då är du hänvisad till anbudsområde E-handel/webbutik.

Om jag köper på Tools gamla avtal som går ut 24 april 2020, kan jag ändå beställa på det nya avtalet?

Ja, det går bra.