Finns det prisbilagor för övrigt sortiment?

Nej, det finns ingen avtalad prislista i ramavtalet för övrigt sortiment. Sortimentet kan se olika ut för respektive leverantör. Rabatt ska lämnas på leverantörens bruttoprislista för övrigt sortiment.