Från när kan man registrera sin avropsanmälan?

Det går att registrera sin avropsanmälan redan nu på ”mina sidor” via Addas hemsida. Där letar man upp avtalet och gör sin anmälan.