Har vi rätt att avgränsa sortimentet i punch-out? Om vi redan har avtal för exempelvis rengöring, kan vi då kräva av leverantören att detta inte ska finnas med i punch-out lösningen eller i en e-prislista?

Ja, beställare har möjlighet att avgränsa vilka varuområden som avropen ska avse. Avrop kan avse en eller flera varugrupper. I kravspecifikation för e-handel framgår att avgränsning ska kunna avgränsas i enlighet med ramavtalet. Det ska vara möjligt att särskilja de varor som finns i prislistan från övriga varor.