Hur formaliseras avstegen för hela ramavtalsperioden?

Beställare rekommenderas att sammanfatta bakgrund till beslut förslagsvis som en tjänsteanteckning. Avsteg kan gälla hela avtalsperioden, delar av sortimentet eller enstaka tillfällen då behov finns.