Ifall man beställer från leverantör rangordnad nummer två för att de har fler el-produkter i sitt sortiment, vilken dokumentation behövs för att det skall vara OK?

Innan avrop sker från en annan leverantör än rangordnad nr 1 så behöver en kontroll genomföras för att säkerställa att förutsättningarna till avsteg från rangordningen uppfylls. Rekommendation är att beställaren gör en sammanställning över de övriga varor som efterfrågas och stämmer av om sortimentet kan erbjudas av rangordnad leverantör nr 1. Kan de inte erbjuda de listade varorna ställs frågan till rangordnad leverantör nr 2 och så vidare. Rekommendationen är att en tjänsteanteckning genomförs för att visa hur kontrollen har gjorts och att villkor för avsteget uppfylls.