Kan rangordnad leverantör 1:a emotsätta sig avstegen utifrån hur vi paketerar avropet?

Avsteg från rangordning är tänkt att kunna ske för att beställaren ska kunna få ut mesta nyttan av avtalet och kunna avropa varor från den leverantör som bäst uppfyller de förutsättningarna som finns hos beställarens verksamheter. De antagna leverantörerna finns på olika platser, erbjuder i vissa delar olika sortimentet och tjänster, vilket gör att de har olika förutsättningar att erbjuda den bästa servicen utifrån det behov som den enskilda verksamheten har.

Jämförelsen behöver göras på ett transparent och öppet sätt för att ge samma förutsättningar till alla leverantörer. Med det menas att beställare tar kontakt med leverantör som är rangordnad nummer 1 och undersöker hur väl det behov och de förutsättningar som beställaren har kan uppfyllas av rangordnad leverantör nummer 1. I de fall annan leverantör med lägre rangordning bättre kan erbjuda de förutsättningar som beställaren har kan avsteg göras.