Kommer det finnas möjlighet att köpa armatur och ljuskällor till gatubelysning?

Ja, det är möjligt att avropa dessa varor. Enstaka ljuskällor till gatubelysning finns med i den avtalade prislistan. Armaturer finns inte med i avtalade prislistor men går att avropa inom övrigt sortiment då varan kan kopplas till varuområdet el. Rekommendation är att beställaren gör en sammanställning över de övriga varor som efterfrågas och stämmer av om sortimentet kan erbjudas av rangordnad leverantör nr 1. Kan de inte erbjuda de listade varorna ställs frågan till rangordnad leverantör nr 2 och så vidare. Rekommendationen är att en tjänsteanteckning genomförs för att visa hur kontrollen har utförts och att villkor för avsteg från rangordningen uppfylls.