Vilka är leverantörer till Chemgroup?

Kemikalieproducenternas namn framgår i prislistan i kolumn T.