Behöver varje förvaltning anmäla att de ansluter sig till ramavtalet?

Nej, det räcker med en anmälan som även anger vilka förvaltningar/avdelningar som ingår under organisations-numret och som ska kunna avropa varor.