Hur länge gäller ramavtalet?

Det gäller i fyra år, t.o.m. 2026-06-26.