Måste vi göra en förnyad konkurrensutsättning om avrop endast avser en vara vars pris överstiger 300 000 kronor?

Nej det måste inte ske utan avrop kan ske utan förnyad konkurrensustättning.

Observera att vid utvärdering av FKU behöver inte pris vara det enda som utvärderas. Viktning vid eller krav kan ställas på följande:

  • tekniska egenskaper och funktionalitet
  • miljöklass
  • ergonomi
  • specificering av tjänster.