När bör man avropa service och installation från avtalet storköksutrustning 2020 respektive storköksutrustning installation och service 2020?

Den information ni behöver ta reda på är om krav finns på att installation och service under garantiperioden sker av viss part, som till exempel är certifierad för att garantin ska gälla under garantiperioden. Finns inget krav på vem som utför installation och service kan tjänsterna avropas via ramavtalet Storköksutrustning installation och service.