Om vi vill beställa tre produkter i prislistan från tre olika produktområden och det visar sig att tre olika leverantörer har det lägsta priset för respektive produkt, får vi då göra en FKU, eller måste vi välja att avropa hos tre olika leverantörer?

Avropet kan delas upp utifrån vilka leverantörer som är antagna. Det finns olika vägar att gå:

  1. Ni gör en förnyad konkurrensutsättning och ser totalpris från antagna leverantörer inom aktuella produktområden och väljer den som erbjuder lägst totalpris.
  2. Produkterna kan avropas av respektive leverantör genom särskild fördelningsnyckel.