Varför heter ramavtalet Storköksutrustning 2020 trots att det startar 2022?

Uppgift om det år som Adda Inköpscentral beslutar att upphandlingen ska genomföras finnas alltid med i namnet för Addas ramavtal. Beslut om att detta område skulle upphandlas togs år 2020.