Vi har en konsult som vi vill ska genomföra avropet åt oss. Är det möjligt?

Ja, om följande gäller:

  • Ni lämnar en fullmakt till er leverantör att genomföra avropet eller förnyad konkurrensutsättning
  • Avrop/förnyad konkurrensutsättning genomförs enligt de villkor som finns i ramavtalet
  • Ni faktureras från antagen och för uppdraget aktuell ramavtalsleverantör.