Vilken garantitid gäller för storköksutrustningen på avtalet?

Garantitiden ska vara minst 2 år.