Är upphandlat sortiment (prisbilaga 3) markerat i webshopen?

Ja, den nya prislistan med det fasta sortimentet är inläst i leverantören system.